Paliativní péče Mníšek pod Brdy

Nacházíte se v psychicky a fyzicky náročném období, kdy přihlížíte konečné fázi života milované osoby? Chcete jí i sobě dopřát důstojný odchod v domácím prostředí? Nebojte se toho. Smrt patří ke koloritu života. Postaráme se, abyste toto období všichni zvládli co nejlépe.

Co je paliativní péče? 

V rámci domácí zdravotní péče poskytujeme ve spolupráci s praktickým či ošetřujícím lékařem obecnou paliativní péči. Jedná se o komplexní  péči u pacientů v závěru života ve vlastním sociálním prostředí. Obecnou paliativní péči zajišťujeme prostřednictvím multidisciplinárního týmu složeného z lékařů, našich sester, psychoterapeutů a sociálních pracovníků.  Společným cílem je zajistit pacientovi kvalitní léčbu a komplexní ošetřovatelskou péči v jeho přirozeném sociálním prostředí tak, aby mohl do konce života pobývat v domácím prostředí. Paliativní péče je zaměřena zejména na kvalitu života a léčbu symptomů jako jsou bolest, dušnost, nevolnost či psychická zátěž. Navíc je zaměřena na psychosociální podporu pacienta a pečující rodiny.

Jak mobilní hospic pomáhá?

Hlavním cílem mobilního hospice je dopřát pacientovi důstojný a pokud možno co nejméně útrpný konec života. I podpora pro pečující rodinu je pomoc, která je v této nelehké situaci velmi důležitá pro všechny zúčastněné. Pracovník paliativní péče má zkušenosti, ví přesně, jak se kdy zachovat a jak v daném okamžiku nastalou situaci řešit. Umí nejen mírnit bolest třeba vhodným polohováním, ale zná slova, která nemocný chce slyšet. 

O nástupu paliativní péče rozhoduje lékař. Většinou přichází na řadu v momentě, kdy již kurativní léčba nemá potřebný efekt. Služby domácího hospice nejčastěji využívají pacienti s onkologickými nebo neurologickými diagnózami.

Jak je to s financováním domácího hospicu? Zdravotní péče ošetřovatelského personálu je hrazena zdravotními pojišťovnami. Ovšem léky, které plně pojišťovna nehradí, je nutno doplácet. Stejně jako pomocná odlehčovací služba nebo návštěvy lékaře v terminálním stádiu. Náklady na paliativní péči jsou proto individuální záležitostí

Podmínky domácí paliativní péče

Pro poskytování domácí paliativní péče je nutná účast rodiny nebo nejbližšího okolí. V této fázi pacient nemůže být sám. Je důležité, aby měl k dispozici člověka, který mu během dne zajistí hygienu, stravu, pitný režim nebo polohování. S těmito úkoly může efektivně pomáhat i naše pečovatelská služba.

Pro kvalitní paliativní péči je důležitá i vybavenost domácího prostředí vhodnými pomůckami. S jejich výběrem a zapůjčením vám samozřejmě pomůžeme. 

Neméně důležitý je i souhlas samotného pacienta. On musí rozhodnout, že domácí hospic je alternativou, kterou si přeje. 

Buďte spolu až do posledního vydechnutí. Tato silně emoční životní zkušenost vás posílí. Víme, že je to velmi složité a bolestivé. Přesto se těchto okamžiků nevzdávejte. Pomůžeme vám to dokázat.

Zavolejte a řekněte nám o své situaci. Přijedeme vám na pomoc.